masi
15 شهریور 1401 - 15:33

امسال ٢٠ هزار مسکن در بافت فرسوده ساخته مى شود

هدایت گفت: حدود ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی شهر تهران را شناسایی کرده ایم که در مرحله صدور پروانه قرار دارد. مهدی هدایت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در قرارگاه مسکن مامور شدیم تا تعداد واحد‌هایی که قرار است امسال در بافت فرسوده ساخته شود به ۲۰ هزار عدد برسد. وی ادامه داد: حدود ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی شهر تهران را شناسایی کرده ایم که در مرحله صدور پروانه قرار دارد و ۵٨ پروژه شهر تهران نیز متعلق به نهاد‌های مختلف است. بیش از ۵۰ هزار از این اراضی هم که متعلق به شهرداری نیست را مدیریت می‌کنیم. هدایت بیان کرد: در باغ آذری ۸۰۰ واحد با مشارکت بنیاد مسکن ساخته می‌شود و خدمات آموزشی و تجاری و فرهنگی در اینجا عرضه می‌شود. مشارکت شهرداری و بنیاد ۵۰ و ۵۰ است و املاک اینجا به افرادی که در گود آذری ساکن بودند، داده می‌شود. وى بیان کرد: شهرداری به دنبال ورود در بحث اجاره داری است و به دنبال این هستیم تا به کمک دولت و نهاد‌هایی که زمین دارند، در بحث اجاره داری هم وارد شویم. هدایت تاکید کرد: امسال بخش کمی از واحد‌ها آماده و از سال آینده تکمیل می‌شود و اکثرا امسال ساخته شدند و تکمیل می‌شوند. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیشهری
شناسه خبر: 716989